Jakie są objawy udaru mózgu?

Jakie są objawy udaru mózgu?

Udar mózgu jest objawem nagłym, który przychodzi niespodziewanie w trakcie wykonywania zwykłych czynności. Jest on także bardzo niebezpieczny i może prowadzić do poważnych dla zdrowia skutków, dlatego też niezwykle ważna jest umiejętność rozpoznawania jego objawów.

Czym jest udar mózgu i jakie są jego przyczyny?

Udarem mózgu nazywamy zespół objawów klinicznych, które są związane z gwałtownym i niespodziewanym pojawieniem się zaburzeń czynności mózgu. Powodem tego są nieprawidłowości w krążeniu krwi w mózgu, gdy stan ten utrzymuje się przez ponad 24 godziny.

Udar mózgu dzieli się na krwotoczny, tzn. wywołany wylewem krwi do mózgu oraz niedokrwienny, wywołany w wyniku zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Udar niedokrwienny należy do najczęstszych rodzajów udaru mózgu i ma on miejsce, gdy wnętrze naczynia doprowadzającego krew do mózgu zostanie zatkane przez skrzep krwi lub blaszkę miażdżycową.

Według przeprowadzanych badań w Polsce każdego roku udar mózgu dotyka ok. 70 tysięcy osób, a aż 30 tys. to przypadki śmiertelne. Ci, którym udaje się przeżyć, bardzo często wymagają stałej opieki oraz pomocy przy powrocie do wykonywania normalnych czynności.

Objawy udaru mózgu

Objawy udaru mózgu należą do dość charakterystycznych, jednakże pojawiają się nagle i w wielu przypadkach istnieje problem z ich odpowiednio wczesnym rozpoznaniem. Udar mózgu może dawać także pewne symptomy ostrzegawcze, dlatego też warto dowiedzieć się, na jakie zachowania naszego organizmu powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Najczęstsze objawy udaru mózgu to:

– zaburzenia w rozumieniu mowy, jak i problemy z wypowiadaniem się,
– zaburzenia czucia, które występują przeważnie po jednej stronie ciała,
– problemy z widzeniem,
– zaburzenia ruchu oraz problemy z poruszaniem się (drętwienie, niedowład kończyn),
– bardzo silny ból głowy,
– zaburzenia równowagi oraz koordynacji.

Czynniki ryzyka udaru mózgu

W przypadku udaru niedokrwiennego należy wyróżnić także czynniki ryzyka, zwiększające zagrożenie wystąpienia tego objawu.

– płeć męska,
– przebyty już udar,
– wiek powyżej 55 roku życia,
– predyspozycje rodzinne,
– cukrzyca,
– nadciśnienie tętnicze,
– otyłość,
– mała aktywność fizyczna,
– choroby serca,
– zła dieta (otyłość, nadużywanie alkoholu).

Czy udar mózgu można wykryć wcześniej?

Pamiętajmy, że udar mózgu objawia się przeważnie po jednej stronie ciała, dlatego też pomocny w jego wykryciu może okazać się test, polegający na wykonaniu przez osobę chorą kilku czynności:

– Uśmiechnięciu się. Powodem do niepokoju powinien być opadający kącik ust.
– Powtórzeniu zwrotów lub zdań po drugiej osobie. Objawem alarmującym powinna być niezrozumiała i bełkotliwa mowa.
– Sprawdzeniu koordynacji ruchowej w pozycji leżącej poprzez unoszenie rąk i nóg naprzemiennie. Złym znakiem jest nieumiejętność uniesienia lub też utrzymania kończyn po jednej stronie przez osobę chorą.