Manie: co warto wiedzieć na ich temat?

Manie: co warto wiedzieć na ich temat?

Słów: „mania”, „maniak” czy też „maniactwo” wielu z nas używa bardzo chętnie. Kiedy jednak można użyć takiego określenia? Czym w istocie jest mania i dlaczego dla wielu osób jest ona tak wielkim problemem?

Czym jest mania?

O manii można mówić w chwili, gdy dana osoba wykazuje silny pociąg do jakiejś rzeczy lub też (z przysłowiowym uporem maniaka) wykonuje określoną czynność. Czy takie zachowanie może być niepokojące? Teoretycznie w powtarzaniu jakiejś czynności nie ma nic groźnego, jednak w przypadku manii czynność taka staje się obsesją i nałogiem. Przymus wykonywania tej czynności jest tak silny, że bez tego dana osoba nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować.

Jakie manie występują najczęściej?

Manie mogą przybierać różne formy. Zazwyczaj można je przyrównać do uzależnienia od czynności. Mania kupowania to jedna z częściej występujących dolegliwości, dość częsta jest też mania kolekcjonowania.

Jak przejawia się mania?

Skąd biorą się manie oraz kto jest szczególnie narażony na ten problem? Wiadomo, że większość „maniaków” wykonywaniem poszczególnych czynności stara się w jakimś stopniu wypełnić pustkę, jaka zapanowała w ich życiu. Choć objawy manii są dość charakterystyczne, najbliższe otoczenie maniaka nie zawsze jest w stanie dostrzec problem w porę. Dlaczego? Bo wiele czynności mających już charakter nałogu wykonywanych jest w taki sposób, by inni tego nie zauważyli. Należy pamiętać, że manie wiążą się z bardzo silnymi emocjami, zatem niewinne z pozoru kolekcjonerstwo może mieć bardzo silny wpływ na ludzką psychikę. Sprawia to, że mania poważnie zakłóca normalne funkcjonowanie osoby dotkniętej takim problemem, w ogromnym stopniu wpływa też na relacje pomiędzy maniakiem a jego najbliższym otoczeniem. Staje się zatem mania problemem, który nie powinien być ignorowany. Należy też pamiętać, że każda mania uzależnia, a nałogi potrafią zniszczyć życie uzależnionego oraz jego najbliższej rodziny. Co zatem można zrobić? Jak pomóc komuś, kto ma problemy z maniakalnymi zachowaniami?

Jak można pomóc?

Mania, która przemienia się w uzależnienie, musi być odpowiednio leczona. Ważna jest odpowiednia terapia. Im wcześniej zostanie ona rozpoczęta, tym lepiej dla pacjenta i jego rodziny. Czy terapia uzależnień jest skuteczna? W wielu przypadkach takie leczenie kończy się sukcesem. Ważne jest tu jednak i nastawienie samego pacjenta, i wsparcie, jakiego udzieli mu jego najbliższe otoczenie.