Zespół Aspergera

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest łagodniejszą formą autyzmu o podłożu neurologicznym. Zaburzenie to jest możliwe do wykrycia już w okresie wczesnej młodości, lecz jest nieuleczalne. W czasie dorosłego życia zespół ten jest bardzo trudny, a czasem wręcz niemożliwy do wykrycia. Jest to uwarunkowane dostosowywaniem się jednostki do otoczenia oraz uczeniem się konwenansów społecznych.

Jego cechą charakterystyczną jest upośledzenie umiejętności społecznych, a także brak zdolności elastycznego, nieszablonowego myślenia. Co więcej, osoby z zespołem Aspergera mają problemy z komunikacją niewerbalną, jest to spowodowane ograniczoną mimiką twarzy oraz małą ilością używanych gestów. Nie potrafią wczuć się w stany emocjonalne innych osób oraz spojrzeć z ich perspektywy. Wynika to z nieumiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz problemów z rozumieniem metafor. Kolejną charakterystyczną cechą jest zawężone pole zainteresowań. Osoby z zespołem Aspergera często skupiają się na rozwijaniu jednej umiejętności czy też zainteresowania np. nauka rozkładów jazdy, rozwiązywanie działań matematycznych. Warto zwrócić uwagę na obsesyjny oraz mechaniczny charakter tych czynności. Za sprawą poświęcania tak dużej uwagi jednemu obszarowi, osoby te niejednokrotnie są mistrzami w danej dziedzinie. W społeczeństwie ich niedostosowanie społeczne często jest brane za efekt uboczny ich geniuszu. Niestety nie zawsze za zespołem Aspergera idą wybitne zdolności intelektualne, aczkolwiek występują częściej niż u zdrowych osób. Należy też zwrócić uwagę na to, że osoby z zaburzeniem rozwojowym preferują stałość otoczenia, nie lubią zmian oraz nowych sytuacji. Zdecydowanie wolą prowadzić spokojne, uporządkowane życie z maksymalnie kilkoma znajomymi osobami.

Warto też zwrócić uwagę na inne cechy, które mogą występować przy tym zaburzeniu. Niejednokrotnie zwłaszcza u dzieci dotkniętych tym zespołem występuje nadwrażliwość sensoryczna. Objawia się ona agresywnym zachowaniem, popadaniem w panikę czy też frustracje pod wpływem jakiegoś bodźca. Nadwrażliwość sensoryczna może przybrać formę zbytniej wrażliwości na dźwięk, dotyk czy choćby zapach. Osoby te mogą przejawiać zachowania nieadekwatne do natężenia bodźców. Co więcej, dzieci dotknięte zespołem Aspergera często miewają problemy z nauką, szczególnie przedmiotów humanistycznych. Jest to spowodowane niemożnością zrozumienia innego punktu widzenia oraz współodczuwania. Dlatego preferują nauki ścisłe, których to polecenia są znacznie dla nich przystępniejsze.

Przyczyny zespołu nie są do końca znane. Tak ja w przypadku autyzmu twierdzi się, że duże znaczenie mają czynniki genetyczne. Niektóre źródła podają, jako przyczynę wiek ojca, im większy przy zapłodnieniu- tym ryzyko zespołu wzrasta. Inną przyczyną mogą być ciężkie infekcje, które dziecko przeszło w okresie niemowlęcym czy też toksoplazmoza przebyta przez matkę w okresie ciąży. Dodatkowo bierze się pod uwagę wszelkie uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.